praca indywidualna w domu

chłopiec z telefonem w ręku, obok widok ekranu telefonu

ActiveTalk to forma realizacji metody kommunikacyjnej, pozwalająca na samodzielną pracę ucznia w domu, bez pomocy ze strony osób dorosłych. Użycie telefonu i elementy gamifikacji wpływają znacząco na poziom motywacji własnej dziecka. Dla ucznia mającego trudności z publicznym wypowiadaniem się w języku obcym, stanowi to bezpieczną alternatywę umożliwiającą swobodne wypowiedzi. Jest to idealny sposób pracy w sytuacji, gdy nauka zdalna staje się  obowiązującym trybem nauczania.