forma przygotowania do „flipped classroom”

chłopiec w restauracji - uczy się zmawiać po angielsku

„Flipped classroom” czyli lekcja odwrócona to pedagogiczny model, w którym typowa lekcja i zadanie domowe zamieniają się miejscami. Podnosi to znacząco zaangażowanie uczniów w proces uczenia się. Nasza innowacyjna forma pracy pozwala uczniowi na samodzielne opanowanie nowych treści, które staną się podstawą późniejszych zajęć lekcyjnych.