powtórzenie treści z lekcji

dziecko uczące się języka angielskiego przy pomocy telefonu

Forma pracy ActiveTalk pozwala na utrwalanie treści i kompetencji wprowadzonych przez nauczyciela w trakcie zajęć. Co więcej, pozwala na rozwijanie umiejętności mówienia i aktywnego powtarzania słownictwa oraz zwrotów zawartych w podstawie programowej.