forma indywidualizacji pracy dla uczniów zdolnych

chłopiec zamawia jedzenie po angielsku

Innowacyjny sposób organizacji treści zawartych w naszym rozwiązaniu umożliwia wyznaczanie uczniowi o szczególnych zdolnościach, nowych  i wymagających zadań, które zaspokajają potrzebę rozwoju bez zaburzania pracy klasy jako całości. Nauczyciel nie musi tworzyć dodatkowych zadań sam, nie musi się również obawiać o poprawną wymowę – tym wszystkim zajmuje się sama aplikacja!