forma indywidualizacji pracy dla ucznia z trudnościami

Uczniowie o szczególnych potrzebach edukacyjnych wymagają od nauczyciela zindywidualizowanego sposobu działania  oraz zdecydowanie większej ilości pracy.  Proponowana przez nas forma pracy pozwala im na dodatkową aktywność w formie zabawy i gry, gdzie dziecko ściga się z samym sobą,  mając duże szanse na odniesienie edukacyjnego sukcesu, pracując we własnym tempie.